Email: qendra.cid@gmail.com ; info.cid@balkansdevelopment.org

Si mund të na kontaktoni

Mund të zgjidhni një nga mënyrat
e mëposhtme për të na kontaktuar

Adresa:

Rruga Papa Gjon Pali 2

Email:

qendra.cid@gmail.com
info.cid@balkansdevelopment.org

Mobile:

+355 68 60 50 750

Web:

www.balkansdevelopment.org

Dërgoni mesazhin tuaj