Email: qendra.cid@gmail.com ; info.cid@balkansdevelopment.org

Lajmërime

CID shpall pozicionet vakante dhe mundësi për Internship:

CID Programi Internship

Programi ynë i Praktikës/Intershipit është i dizenjuar për të ofruar mundësi për praktikantë për të çuar më tej qëllimet e tyre të karrierës, duke na ndihmuar të zbatojmë misionin dhe vlerat tona.

Pozicione Vakante

Aktualisht nuk ka pozicione vakante